Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1092

Tytuł:

uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy Tuszowa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/108/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Gminy Tuszów Narodowy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1092
Hasła:Zabytki - dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1092

UCHWAŁA NR XV/119/2012 RADY GMINY TUSZOWA NARODOWEGO z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/108/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt.9, art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) Rada Gminy w Tuszowie Narodowym uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIV/108/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 16 marca 2012r. dotychczasowy załącznik Nr 2 pn. ?Sprawozdanie z wykonania prac lub robót?, uchyla się w całości. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści jak załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Maziarz

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1092

Załącznik do Uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy Tuszowa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1092

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 1092
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.2129

  uchwała nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXXII/317/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1367

  uchwała Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.1937

  uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2202

  uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Zgoda konserwatora na wymianę okien

  Jestem właścicielem budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zwróciłem się z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wymianę (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1091

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Tuszowa Narodowego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1090

  obwieszczenie nr 1/2012 Wójta Gminy Stubno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Stubno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1089

  uchwała nr I/1/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2012 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1088

  uchwała nr XV.133.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1087

  uchwała nr XII(60)2012 Rady Gminy Dynów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.