Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1123

Tytuł:

uchwała nr 126/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Miasta Józefowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-02-09
Organ wydający:Rada Miasta Józefowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1123
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362

  uchwała nr 113/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011r. sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5711

  uchwała nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5469

  uchwała nr 88/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5331

  uchwała nr 170/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie miasta Józefowa

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1122

  uchwała nr XIII/103/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1121

  zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010 .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1120

  uchwała nr XVI/162/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały XIII/124/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 października 2011r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2012, zmienionej uchwałą III/8/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 grudnia 2010r. oraz uchwałą V/29/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1119

  uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1118

  uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.