Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1174

Tytuł:

uchwała nr 62/XV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 16 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWE MIASTO NA ROK 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-02-10
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1174
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4905

  uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4307

  uchwała nr 80/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2304

  uchwała nr 123/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Gawłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2305

  uchwała nr 124/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Gawłówek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2314

  uchwała nr 133/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Karolinowo

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1173

  uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1172

  uchwała nr XVII/80/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1171

  uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1170

  zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1169

  uchwała nr 30/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.