Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/87/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Powiatu Lwóweckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1188
Hasła:obiekty użyteczności publicznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1188

UCHWAŁA NR XVII/87/12 RADY POWIATU LWÓWECKIEGO z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje: § 1. Ustala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Henryk Kulesza

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1188 ? Załącznik do uchwały nr XVII/87/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?3? Poz. 1188 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.555

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ?Moje Boisko - Orlik 2012? należącego do Gminy Sławoborze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.972

  uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Lipka z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie Regulamin korzystania z kompleksu boisk ?Moje Boisko ORLIK 2012? przy Zespole Szkół w Lipce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.1906

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Bliznem

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 294/XLIX/10 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr 280/XLVI/09 Rady Miasta Piechowice w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko - Orlik 2012? przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piechowicach przy ul. Szkolnej 6

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Szczytna jest organem prowadzącym.

 • uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N7.4131.145.2012.AM5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2012r. stwierdzające nieważność § 3 we fragmencie ?w szczególności? uchwały Rady Gminy Męcinka Nr XIII/75/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince.

 • uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.