Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 0007.XVI.89.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Złotoryi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1189
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1189

UCHWAŁA NR 0007.XVI.89.2012 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 1 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały nr XLIII/233/ /2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania wprowadza się następujące zmiany: 1. w tabeli po kolumnie ?Granice obwodów głosowania? dodaje się kolumnę: ?Siedziba obwodowej komisji wyborczej?, 2. w obwodzie nr 1 w kolumnie ?Granice obwodów głosowania? dopisuje się: ?ul. Stawowa?, oraz w kolumnie ?Siedziba obwodowej komisji wyborczej? dopisuje się: ?Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ?VITBIS?, ul. Legnicka 31, Złotoryja?, 3. w obwodzie nr 2 w kolumnie ?Siedziba obwodowej komisji wyborczej? dopisuje się: ?Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, Złotoryja?, 4. w obwodzie nr 3 w kolumnie ?Siedziba obwodowej komisji wyborczej? dopisuje się: ?Liceum Ogólnokształcące, ul. Kolejowa 4, Złotoryja?, 5. w obwodzie nr 4 w kolumnie ?Siedziba obwodowej komisji wyborczej? dopisuje się: ?Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wilcza 41, Złotoryja?, 6. w obwodzie nr 5 w kolumnie ?Granice obwodów głosowania? dopisuje się: ?Plac 800 Lecia? oraz w kolumnie ?Siedziba obwodowej komisji wyborczej? dopisuje się: ?Szkoła Podstawowa nr 1, pl. Niepodległości 7, Złotoryja?, 7. w obwodzie nr 6 w kolumnie ?Siedziba obwodowej komisji wyborczej? dopisuje się: ?Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wojska Polskiego 50, Złotoryja?, 8. w obwodzie nr 7 w kolumnie ?Siedziba obwodowej komisji wyborczej? dopisuje się: ?Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Górnicza 21/23, Złotoryja?. § 2. Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały wymienionej w § 1, obejmującej zmiany zawarte w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik do uchwały. § 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy. § 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej: Roman Gorzkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1189 ? Załącznik do uchwały nr 0007.XVI.89. .2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012 r.

Numer obwodu Granice obwodów głosowania głosowania Ulice: Akacjowa, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Wysokiego, 1. Broniewskiego, Brzozowa, Chojnowska, Gwarków, Jaśminowa, Kasztanowa, Kopaczy, Legnicka, Lipowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Miarki, Miodowa, Nowowiejska, Parkowa, Polna, Rzeczna, Stawowa, Wiejska, 2.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ?Vitbis? ul. Legnicka 31, Złotoryja

Plac: Sprzymierzeńców. Ulice: Bolesława Krzywoustego, Bukowa, Cedrowa, Chopina, Cicha, Złotoryjski Ośrodek Kultury Dębowa, Dolna, Jaworowa, Jesionowa, Kazimierza Wielkiego, Leszczyńska, i Rekreacji Modrzewiowa, Orzechowa, Platanowa, Podwale, Przemysłowa, pl. Reymonta 5, Złotoryja Sienkiewicza, Słowackiego, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Staromiejska, Staszica, Strefowa, Świerkowa, Widok, Place: Orląt Lwowskich, Reymonta. Ulice: 3 Maja, Aleja Miła, Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Garbarska, Generała Sikorskiego, Górna, Grunwaldzka, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Marszałka Piłsudskiego, Na Skarpie, Nasypowa, Ogrodowa, Piastowa, Pocztowa, Podmiejska, Rzemieślnicza, Solna, Sportowa, Stroma, Szkolna, Zagrodzieńska, Zaułek, Zielona, Place: Lotników Polskich, Matejki. Dworcowa, Liceum Ogólnokształcące Kamienna, ul. Kolejowa 4, Złotoryja Maluchów, Pagórkowa, Spacerowa,

3.

4.

5.

Ulice: 11 Listopada, Boczna, Henryka Brodatego, Jesienna, Krakowska, Kujawska, Letnia, Lubelska, Lubuska, Łęczycka, Małopolska, Mazowiecka, Mieszka I, Pomorska, Sandomierska, Sieradzka, Szczęśliwa, Śląska, Świętokrzyska, Tęczowa, Tuwima, Warmińska, Wielkopolska, Wilcza, Wiosenna, Wiśniowa, Zimowa. Ulice: Basztowa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Franciszkańska, Joannitów, Klasztorna, Konopnickiej, Krasickiego, Mickiewicza, Przelot, Rynek, Świętej Jadwigi, Żeromskiego,

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wilcza 41, Złotoryja

Szkoła Podstawowa nr 1 pl. Niepodległości 7, Złotoryja

6.

Plac: 800 Lecia, Niepodległości. Ulice: Bobrzańska, Generała Sosabowskiego, Henryka Pobożnego, Hoża, Zespół Szkół Zawodowych Jerzmanicka, Kaczawska, Kwiatowa, Kwiska, Odrzańska, Różana, ul. Wojska Polskiego 50, Słoneczna, Szklarska, Wojska Polskiego, Złota, Złotoryja Plac: Zacisze. Ulice: Asnyka, Bystrzycka, Górnicza, Miedziana, Nad Zalewem, Pochyła, Przedszkole Miejskie nr 2 Szpitalna. ul. Górnicza 21/23, Złotoryja

7.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/233/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5307

  uchwała nr 243/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic i podziału na stałe obwody głosowania, utworzone na terenie Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/281/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5426

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/87/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

 • uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Szczytna jest organem prowadzącym.

 • uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N7.4131.145.2012.AM5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2012r. stwierdzające nieważność § 3 we fragmencie ?w szczególności? uchwały Rady Gminy Męcinka Nr XIII/75/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.