Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 0007.XVI.90.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Złotoryi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1190
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1190

UCHWAŁA NR 0007.XVI.90.2012 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 1 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały nr XLIII/234/ /2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi wprowadza się następujące zmiany: 1. w okręgu nr 1 w kolumnie ?Granica okręgu wyborczego? dopisuje się: ul. Stawowa, 2. w okręgu nr 2 w kolumnie ?Granica okręgu wyborczego? dopisuje się: Plac 800 Lecia. § 2. Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały wymienionej w § 1, obejmującej zmiany zawarte w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik do uchwały. § 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy. § 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Miejskiej: Roman Gorzkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1190 ? Załącznik do uchwały nr 0007.XVI.90. .2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012 r.

Granice i numery okręgów wyborczych dla wyborów do Rady Miejskiej w Złotoryi

Nr okręgu 1. Liczba wybieranych radnych 4

Granica okręgu wyborczego Ulice: 3 Maja, Akacjowa, Aleja Miła, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Chrobrego, Bolesława Wysokiego, Broniewskiego, Brzozowa, Cmentarna, Chojnowska, Dworcowa, Garbarska, Generała Sikorskiego, Górna, Grunwaldzka, Gwarków, Jaśminowa, Kamienna, Kardynała Wyszyńskiego, Kasztanowa, Kolejowa, Kopaczy, Kościuszki, Krótka, Legnicka, Lipowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Maluchów, Marszałka Piłsudskiego, Miarki, Miodowa, Na Skarpie, Nasypowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Pagórkowa, Parkowa, Piastowa, Pocztowa, Podmiejska, Polna, Rzeczna, Rzemieślnicza, Solna, Spacerowa, Sportowa, Stawowa, Stroma, Szkolna, Wiejska, Zagrodzieńska, Zaułek, Zielona. Plac: Lotników Polskich, Matejki, Sprzymierzeńców.

2.

Ulice: Basztowa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bolesława Krzywoustego, Bukowa, Cedrowa, Chopina, Cicha, Dębowa, Dolna, Franciszkańska, Jaworowa, Joannitów, Jesionowa, Kazimierza Wielkiego, Klasztorna, Konopnickiej, Krasickiego, Leszczyńska, Mickiewicza, Modrzewiowa, Orzechowa, Platanowa, Podwale, Przelot, Przemysłowa, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Staromiejska, Staszica, Strefowa, Świerkowa, Świętej Jadwigi, Widok, Żeromskiego. Place: 800 Lecia, Niepodległości, Orląt Lwowskich, Reymonta.

4

3.

Ulice: 11 Listopada, Bobrzańska, Boczna, Generała Sosabowskiego, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Hoża, Jerzmanicka, Jesienna, Kaczawska, Krakowska, Kujawska, Kwiatowa, Kwiska, Letnia, Lubelska, Lubuska, Łęczycka, Małopolska, Mazowiecka, Mieszka I, Odrzańska, Pomorska, Różana, Sandomierska, Sieradzka, Słoneczna, Szczęśliwa, Szklarska, Śląska, Świętokrzyska, Tęczowa, Tuwima, Warmińska, Wielkopolska, Wilcza, Wiosenna, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Zimowa, Złota. Plac: Zacisze.

5

4.

Ulice: Asnyka, Bystrzycka, Górnicza, Miedziana, Nad Zalewem, Pochyła, Szpitalna.

2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/280/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1300

  uchwała Nr XV/130/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwala nr XLIII/444/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie nr XL/403/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 0007.XVI.89.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania

 • uchwała nr XVII/87/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

 • uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Szczytna jest organem prowadzącym.

 • uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.