Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/82/12 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Powiatu Jaworskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1226
Hasła:statuty powiatu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1226

Komisja może powołać wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Przewodniczący Rady Powiatu: Marek Zieliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/65/11 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/19/11 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2009 Starosty Jaworskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu jaworskiego w 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 8/2009 Starosty Jaworskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu jaworskiego w 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 9/2011 Starosty Jaworskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2011 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/104/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/260/09 z 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

 • decyzja nr OWA-4210-31(3)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego w miejscowościach: Bolesławiec, Jelenia Góra, Świętoszów, Świdnica, Opole, Głogów, Jastrzębie Śląskie, Komprachcice, Wrocław oraz Polska Nowa Wieś.

 • ogłoszenie nr 67.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Chocianów

 • uchwała nr XVII/166/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy ? terenu pod Legnicki Park Technologiczny.

 • uchwała nr XXI.142.2012 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Jelczu-Laskowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.