Logowanie

Tytuł:

uchwała nr II/124/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/307/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Miejska w Lubawce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1227
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1227

w sprawie uchylenia uchwały nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/307/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ? Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (tekst jednolity ? Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje: § 1. Uchyla się w całości uchwałę nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/307/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Wanda Zabiegło
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/349/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Lubawka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Lubawce Nr VI/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubawka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr LII/314/02 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 07 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubawka na stałe obwody głosowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/350/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazwy osiedla i nazw ulic w części miejscowości Miszkowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/82/12 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

 • uchwała nr XXII/104/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/260/09 z 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

 • decyzja nr OWA-4210-31(3)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego w miejscowościach: Bolesławiec, Jelenia Góra, Świętoszów, Świdnica, Opole, Głogów, Jastrzębie Śląskie, Komprachcice, Wrocław oraz Polska Nowa Wieś.

 • ogłoszenie nr 67.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Chocianów

 • uchwała nr XVII/166/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy ? terenu pod Legnicki Park Technologiczny.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.