Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok, położonych na obszarze Gminy Piechowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-30
Organ wydający:Burmistrz Miasta Piechowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1229
Hasła:czynsze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 1229

w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok, położonych na obszarze Gminy Piechowice

Na podstawie art. 4 a ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) podaje do publicznej wiadomości zestawienie dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Piechowice

§ 1. Ogłaszam zestawienie dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Piechowice stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia. § 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta: Witold Rudolf

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1229 Załącznik nr 1 do obwieszczenia nr/1/2012 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gmina Piechowice

a) I półrocze Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu Standard lokalu zły* A poniżej 40 m2 1)**... 2) ... do 1918 r. zły 1919?45 zły 1946?1970 zły 1971?2002 zły po 2002 r.

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

B C

40 m2 do 60 m

2

A B 1,72 zł/m2 C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A B 1,72 zł/m2 C A

powyżej 80 m2

B 0,86 zł/m2 C

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?3? Poz. 1229

a) II półrocze Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu Standard lokalu zły* A poniżej 40 m2 1)**... 2) ... do 1918 r. zły 1919?45 zły 1946?1970 zły 1971?2002 zły po 2002 r.

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

B C

40 m2 do 60 m2

A B 1,72 zł/m2 C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A B 1,72 zł/m2 C A

powyżej 80 m2

B 0,86 zł/m2 C

A? B? C? *? 1)** 2)

standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) budynek wymaga remontu stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 1/2009 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze gminy miejskiej Piechowice

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr SO/1/2010 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Piechowice

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezydenta Miasta Świdnica dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Świdnicy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.10

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009r. położonych na obszarze Miasta Kolno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zestawienie Wójta Gminy Chojnów dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Chojnów

 • uchwała nr II/124/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/307/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka.

 • uchwała nr XIX/82/12 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

 • uchwała nr XXII/104/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/260/09 z 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

 • decyzja nr OWA-4210-31(3)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego w miejscowościach: Bolesławiec, Jelenia Góra, Świętoszów, Świdnica, Opole, Głogów, Jastrzębie Śląskie, Komprachcice, Wrocław oraz Polska Nowa Wieś.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.