Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/160/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-16
Organ wydający:Rada Miejska Bielawy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 135
Hasła:rady młodzieżowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy Na podstawie art. 5b ust. 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy zmienia się treść Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy i nadaje mu brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Stróżyk

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 135 ? Załącznik do uchwały nr XVI/ /160/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?3? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?4? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?5? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?6? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?7? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?8? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?9? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ? 10 ? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ? 11 ? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ? 12 ? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ? 13 ? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ? 14 ? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ? 15 ? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ? 16 ? Poz. 135 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ? 17 ? Poz. 135 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/165/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondom w Bielawie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/192/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/138/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/258/09 Rady Miasta Bielawa z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/299/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami Gminy Bielawa

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Bielawy z dnia 20 marca 2009r. roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/356/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania i odpłatnosci za usługi opiekuńcz ei specjalistyczne usługi opiekuńcze

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zadania przewodniczącego Rady Gminy

  Jakie zadania ma przewodniczący Rady Gminy, czy uchwały podejmowane z jego głosem są ważne, jeśli został wybrany w sposób sprzeczny z prawem ( mianowicie głosował (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.798.2011.AS2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 5 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Kostomłoty Nr XVII/98/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów.

 • uchwała nr XVII/98/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany ?miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty? dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów

 • uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Przeworno z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Przeworno Nr X/49/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej

 • zarządzenie nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernica w okręgu wyborczym nr 4


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.