Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1367

Tytuł:

uchwała Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-18
Organ wydający:Rada Miejska w Suchaniu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1367
Hasła:pomoc i dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 238, poz.2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362; Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr VI/53/07 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmieniona uchwałą Nr XIV/135/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95 poz. 1675, z 2008 r. Nr 96, poz. 2099 ) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,, 1.O udzielenie dotacji z budżetu Gminy Suchań na dofinansowanie do 75 % nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej ,,pracami?, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem takiego zabytku? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Dariusz Kurant
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.80.2129

  uchwała nr XLVIII/357/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXXII/317/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.943

  uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXV/373/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, (...)

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Zgoda konserwatora na wymianę okien

  Jestem właścicielem budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zwróciłem się z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wymianę (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

  Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1366

  uchwała Nr XI/107/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1365

  uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C-Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C6.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1364

  uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1363

  uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmieniającej uchwałę dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1362

  uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wierzchowo i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.