Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Smardzowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-16
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 138
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Roman Kasprowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 138 ? Załącznik do uchwały nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011 r.

Obręb Smardzów

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. 2009.225.1847

  uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Sulęcinie

 • zarządzenie nr 1/2012 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 2012 roku

 • uchwała nr XVI/160/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy.

 • uchwała nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.798.2011.AS2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 5 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Kostomłoty Nr XVII/98/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.