Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

Tytuł:

uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Barlinku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1387
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek. Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/256/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek zapis w §2 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: ?1. Realizacja programu obejmuje w szczególności: a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, a zwierząt gospodarskich ? w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Strąpie 1, 74-322 Mostkowo.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Dariusz Zieliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 470/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę nr 440/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4241

  uchwała nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4765

  uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1386

  uchwała Nr XXI/256/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1385

  uchwała Nr XXII/186/12 Rady Gminy Rewal z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1384

  uchwała Nr XXII/182/12 Rady Gminy Rewal z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/153/12 w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2012 roku? zmienionej uchwałą Nr XXI/168/12.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1383

  uchwała Nr XXI/172/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1382

  uchwała Nr XXI/170/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.