Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/194/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielany Wrocławskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1396
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1396

UCHWAŁA NR XVII/194/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielany Wrocławskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ - Rada Gminy Kobierzyce postanawia: § 1. 1. Nadać nazwę ulicy ? Borówkowa ? we wsi Bielany Wrocławskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70. 2. Nadać nazwę ulicy ? Towarowa ? we wsi Bielany Wrocławskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 284/154 oraz część działki nr 284/ /156. 3. Szczegółowy przebieg ulic przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 1396

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 1396
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/195/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cieszyce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/352/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/157/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/530/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.47.1162

  uchwała nr 203/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr 124/XVII/08 z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach : Kazuń Bielany, Kazuń Nowy, Palmiry, Sady

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali i budynków użytkowych, w tym garaży ich najemcom lub dzierżawcom

 • uchwała nr XV/85/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój

 • uchwała nr XVII/125/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego.

 • porozumienie nr 29/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Lubińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

 • porozumienie nr 28/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Oławskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.