Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1435

Tytuł:

uchwała Nr XIII/129/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-21
Organ wydający:Rada Gminy Stepnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1435
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2012 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Stepnica: kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. § 2. Na rok 2012 ustala się sezon kąpielowy na terenie kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w okresie od 15.06.2012 r. do 31.08.2012 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Ewa Karmazyn
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2512

  uchwała Nr XXXII/316/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.403

  uchwała nr VlI/166/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia w Gminie Stepnica górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4608

  uchwała nr 334/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/162/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Radków w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1434

  uchwała Nr XX/257/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1433

  uchwała Nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIV/177/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1432

  uchwała Nr XIX/245/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XLIII/526/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1431

  uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie statutu muzeum.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1430

  uchwała Nr XVIII/222/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.