Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1466

Tytuł:

uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Rada Miejska w Nowym Warpnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1466
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zam.: Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje. § 1. Na terenie Gminy Nowe Warpno tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1466

Załącznik do uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 maja 2012 r. Podział Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

numer okręgu wyborczego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

granice okręgu wyborczego część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Kościelna, ul. Warszawska od 1 do 31, pl. Zwycięstwa 2 i 14 część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Warszawska 33 do 51, pl. Zwycięstwa od 5 do 12 część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Kościuszki od 4 do 8, ul. Reymonta, pl. Zwycięstwa 3 i 4 część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Żeromskiego, ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki 16 i 20, ul. Welletów, ul. Jeziorna część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Mylna, ul. Rybacka, ul. Kościuszki od 22 do 43 część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Wiejska od nr 1 do 12 i 12A, ul. Kościuszki od 45 do 67 część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Wiejska od 13 do 21 część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Różana, ul. Wojska Polskiego od 1 do 19 i 19A część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Szczecińska, ul. Wojska Polskiego od 20 do 31A część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Podgrodzie od 44 do 85 część miasta Nowe Warpno obejmująca ulice: ul. Podgrodzie od 1 do 42, ul. Miroszewo sołectwo Warnołęka: część miejscowości Warnołęka od 12 do 41 sołectwo Warnołęka: część miejscowości Warnołęka od 1 do 11A, oraz część sołectwa Brzózki, miejscowości: Myślibórz Wielki, Myślibórz Mały, Maszkowo, Mszczuje sołectwo Brzózki: część miejscowości Brzózki od 17 do 119 sołectwo Brzózki: część miejscowości Brzózki od 1 do 16, miejscowość Popielewo

ilość radnych wybieranych w okręgu wyborczym 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13

1

14 15

1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1465

  uchwała Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bobolice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1464

  uchwała Nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobolice?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1463

  uchwała Nr XXVII/314/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Buniewice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1462

  uchwała Nr XVIII/159/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stargard Szczeciński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1461

  uchwała Nr XVIII/158/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.