Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1468

Tytuł:

uchwała nr IV/36/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jarosław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-02
Organ wydający:Rada Gminy Jarosław
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1468
Hasła:Wybory - obwody głosowania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:27

w sprawie podziału Gminy Jarosław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 417 § 1, § 2, § 3 pkt 1 i § 4, art. 418 § 1, art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Jarosław uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału gminy Jarosław na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały § 2. Ustalony w § 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnej kadencji organów samorządu terytorialnego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarosław. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyślu terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Antoni Gwóźdź

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1468

Załącznik do Uchwały Nr IV/36/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 22 czerwca 2012 r.

Nr okręgu wyborczego 1 2 3 4 5 Koniaczów

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 1 1 1 1

Kostków, Leżachów Osada Makowisko Morawsko Munina, ulice : Dziewiarska, Jarosławska, Krótka, Południowa, Sportowa, Szkolna, Wąska, Włókiennicza, Wodna, Wrzosowa, 3-go Maja nr od 1do nr 63 oraz nr: 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83 Munina, ulice: Dębowa, Długa, Jasna, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Morawska, Ogrodowa, Owocowa, Pogodna, Powstańców Styczniowych, Przyjazna, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Św. Królowej Jadwigi, Wspólna, Zielona oraz 3-go Maja nr: 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 i od nr 84 do ostatniego numeru Pełkinie od nr 1do nr 235 i 317A, 412, 417, 418,421, 425, 426 Pełkinie od nr 236 do nr 317, 318 do nr 411, od 413 do nr 416, 419, 420, od nr 422 do nr 424, od nr 427 do ostatniego numeru Sobiecin, Zgoda Surochów Tuczempy, ulice: Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 13, Gościnna, Jana III Sobieskiego, Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Młyńska, Pogodna, Przemyska, Sanowa, Wiosenna Tuczempy, ulice : Adama Mickiewicza od nr 14 do ostatniego numeru, Cicha, Dworska, Jana Pawła II, Ogrodowa, Przyjazna, Słoneczna, Sportowa, Św. Królowej Jadwigi, Zagrody Wola Buchowska Wólka Pełkińska , od nr 1 do nr 136, nr 278 od nr 283 do nr 286 i nr 290 Wólka Pełkińska, od nr 137 do nr 277, od nr 279 do nr 282A, od nr 287do nr 289, od nr 290A do ostatniego numeru

6

1

7 8 9 10 11

1 1 1 1 1

12

1

13 14 15

1 1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5125

  uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1467

  zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1466

  uchwała nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1465

  decyzja nr OKR-4210-79(22)/2011/2012/1334/XI/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1464

  uchwała nr XXXIII/649/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1463

  uchwała nr XIX/31/2012 Rady Gminy Radymno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radymno w 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.