Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1474

Tytuł:

rozporządzenie nr 16/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1474
Hasła:Choroby zakaźne zwierząt

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:49

o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) w związku z ustaniem zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zarządzam, co następuje: § 1. Traci moc rozporządzenie Nr 7/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Dukla, Chorkówka w powiecie krośnieńskim oraz Krempna, Nowy Żmigród w powiecie jasielskim (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r., poz.751). § 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

WOJEWODA PODKARPACKI Małgorzata Chomycz-Śmigielska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1627

  rozporządzenie nr 6/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle z dnia 23 lipca 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jasielskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1626

  rozporządzenie nr 5/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle z dnia 23 lipca 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jasielskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1132

  rozporządzenie nr 14/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 maja 2012r. o uchyleniu rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 12/2011 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jarosławskiego i przemyskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1625

  rozporządzenie nr 4/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle z dnia 23 lipca 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jasielskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  rozporządzenie nr 2/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 7/2011 Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jarosławskiego i przeworskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1473

  sprawozdanie nr I/2012 Starosty Łańcuckiego z dnia 27 czerwca 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1472

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1471

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.67.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIII/270/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?RYMANÓW? .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1470

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.66.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1469

  uchwała nr 65/480/12 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.