Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1482

Tytuł:

uchwała Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tanowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-27
Organ wydający:Rada Miejska w Policach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1482
Hasła:nadanie nazwy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 28, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: § 1. Nowym ulicom w obrębie ewidencyjnym Tanowo, których położenie określa załącznik do uchwały, nadaje się nazwy: Bukowa, Jaworowa, Klonowa, Topolowa. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Witold Król

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1482

Załącznik do uchwały Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.156.3838

  uchwała nr XLII/392/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieliszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.220.7585

  uchwała nr XXIX/134/09 Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Białobiel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2217

  uchwała nr 22/11 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stary Budzisław

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2037

  uchwała nr XLVI/241/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/43/07 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 czerwca 2007r. o nadaniu nazw ulicom w miejscowości Brańszczyk

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Białcz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1481

  uchwała Nr XXVI/349/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1480

  uchwała Nr XXVI/348/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Międzywodzie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1479

  uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1478

  uchwała Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 maja 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1477

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.193.2012.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2012 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.