Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1485

Tytuł:

informacja Nr OSZ-4110-13(5)/2012/390/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2012 r. o decyzji Nr WCC/86-ZTO-A/390/W/OSZ/2012/JC

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-27
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1485
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dniu 25 czerwca 2012 r., na wniosek przedsiębiorcy: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną dla tego przedsiębiorcy. Pismem z dnia 4 czerwca 2012 r., które wpłynęło do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 6 czerwca 2012 r., Koncesjonariusz wniósł o zmianę koncesji z uwagi na wyłączenie z eksploatacji kotłowni lokalnej w Świdwinie przy ul. Drawskiej 32. Wobec powyższego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 25 września 1998 r. Nr WCC/86/390/U/2/98/PK (ze zm.) w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła do dnia 31 grudnia 2025 r. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie Anna Bródka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  informacja nr DPE-4110-9(5)/2011/740/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr WCC/179-ZTO-K/740/W/3/2012/AWŚ.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5259

  informacja nr OWA-4110-11(7)/2012/341/RK, OWA-4110-12(7)/2012/341/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 5 lipca 2012 r. nr WCC/463-ZTO-E/341/W/OWA/2012/RK i nr PCC/485-ZTO-C/341/W/OWA/2012/RK.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2391

  informacja nr DPE-4110-4(5)/2012/1251/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wydanej przedsiębiorcy Elektrociepłownia Białystok S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 21 maja 2012 r. nr WCC/281-ZTO-F/1251/W/3/2012/LW

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.593

  informacja nr OKA-4110-20(14)/2011/2012/1258/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2012r. o decyzji nr WCC/61-ZTO-B/1258/W/OKA/2012/AM

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1484

  sprawozdanie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1483

  sprawozdanie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 22 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1482

  uchwała Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1481

  uchwała Nr XXVI/349/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1480

  uchwała Nr XXVI/348/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Międzywodzie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.