Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1489

Tytuł:

uchwała Nr XX/80/2012 Rady Gminy Brzeżno z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-28
Organ wydający:Rada Gminy Brzeżno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1489
Hasła:opłata adiacencka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Na podstawie art. 98(a) ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Brzeżnie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 25% wzrostu wartości nieruchomości. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeżno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Janas
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6709

  uchwała nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2131

  uchwała nr XLIII/344/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.641

  uchwała nr III/3/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.124.1

  uchwała nr XXXIV/194/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1488

  uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała Nr XVII/198/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malechowo w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1486

  uchwała Nr XVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1485

  informacja Nr OSZ-4110-13(5)/2012/390/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2012 r. o decyzji Nr WCC/86-ZTO-A/390/W/OSZ/2012/JC

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1484

  sprawozdanie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.