Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1503

Tytuł:

uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-29
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1503
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn.. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.423). § 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1749

  uchwała nr LII/266/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1903

  uchwała nr XL/191/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.413

  uchwała nr XXXI/141/2008 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1326

  uchwała nr LI/255/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1748

  uchwała nr LII/264/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1502

  uchwała Nr XIV/78/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1501

  uchwała Nr XIV/77/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1500

  uchwała Nr XVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Stargardu Szczecińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1499

  uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr VI/29/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1498

  porozumienie Nr 3/2012 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ?Przebudowa mostu w Sianowie na ul. Mickiewicza wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę krajową nr 6 z drogą wojewódzką nr 206?.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.