Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1511

Tytuł:

uchwała nr XIII/102/2012 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Ujściu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1511
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1511

UCHWAŁA NR XIII/102/2012 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych. Na podstawie art. 40 ust.2 , ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Ujściu uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? w Nowej Wsi Ujskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Każda osoba znajdująca się na terenie kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu i wprowadzonych w nim przepisów porządkowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ujście. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Jerzy Koźma

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1511 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1511 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1511 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1511 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2915

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.555

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ?Moje Boisko - Orlik 2012? należącego do Gminy Sławoborze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.259.4091

  uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1470

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko-ORLIK 2012?? w Rosnowie i Boninie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1510

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głowy i Janiszew, gmina Brudzew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1509

  uchwała nr XXVII/373/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1508

  uchwała nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1507

  uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowite w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1506

  uchwała nr XVI/174/12 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarach dwóch dróg rowerowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.