Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1513

Tytuł:

uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Zarząd Powiatu Grodziskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1513
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1513

UCHWAŁA NR 199/2012 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011", stanowiące integralną część niniejszej uchwały. § 2. "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011" zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Starosta (-) Mariusz Zgaiński

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1513 ?

Załącznik do uchwały Nr 199/2012 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 15 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 16 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 18 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 19 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 20 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 21 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 22 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 23 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 24 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 25 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 26 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 27 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 28 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 29 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 30 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 31 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 32 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 33 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 34 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 35 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 36 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 37 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 38 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 39 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 40 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 41 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 42 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 43 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 44 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 45 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 46 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 47 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 48 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 49 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 50 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 51 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 52 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 53 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 54 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 55 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 56 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 57 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 58 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 59 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 60 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 61 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 62 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 63 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 64 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 65 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 66 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 67 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 68 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 69 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 70 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 71 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 72 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 73 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 74 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 75 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 76 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 77 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 78 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 79 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 80 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 81 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 82 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 83 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 84 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 85 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 86 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 87 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 88 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 89 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 90 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 91 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 92 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 93 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 94 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 95 ? Poz. 1513 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 96 ? Poz. 1513 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1948

  uchwała nr 44/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.3323

  uchwała nr 30 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2010 rok, sprawozdania za 2010 rok z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, sprawozdania za 2010 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5516

  uchwała nr 83/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.5647

  uchwała nr 55/VIII/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.1455

  sprawozdanie Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 17 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1512

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 rok położonych na obszarze gminy Gostyń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1511

  uchwała nr XIII/102/2012 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1510

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głowy i Janiszew, gmina Brudzew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1509

  uchwała nr XXVII/373/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1508

  uchwała nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.