Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1515

Tytuł:

uchwała nr XXVII/375/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Poznania
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1515
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1515

UCHWAŁA NR XXVII/375/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 149, poz. 887, Nr 159, poz. 945) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Bożeny w kierunku południowo-wschodnim do ul. Sabiny nadaje się nazwę Mirosławy. 2. Przebieg drogi, a także oznaczenia geodezyjne jej pasa drogowego przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1515 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1515 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr II/23/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Pasłęka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/228/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7149

  uchwała nr LXI/873/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.348

  uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie Stanica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.55.856

  uchwała nr XXXIII/267/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1514

  uchwała nr XXVII/374/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1513

  uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1512

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 rok położonych na obszarze gminy Gostyń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1511

  uchwała nr XIII/102/2012 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1510

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głowy i Janiszew, gmina Brudzew.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.