Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1535

Tytuł:

uchwała nr V/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1535
Hasła:finanse publiczne,budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1535

Elektronicznie podpisany przez:

2012.03.26 12:17:02

Lidia Przewoźna

UCHWAŁA NR V/23/2011 Public key: ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA2012-03-26 Data: GMINA" z dnia 28 grudnia 2011 r. Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1535 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1535 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW Budżetu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1535 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011 r. PLAN WYDATKÓW Budżetu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1535 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011 r. PLAN ROZCHODÓW Budżetu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.3294

  sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 25 marca 2011r. z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.584

  uchwała nr II/ 8/11 Przewodniczącego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.21

  uchwała nr VII/31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Związku Gmin na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.131.1

  uchwała nr 1/2/11 Zarządu Związku Gmin "Czyste Środowisko" z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1534

  uchwała nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1533

  uchwała nr XX/231/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Gąsawskiej w Szamotułach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1532

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1531

  uchwała nr XVI/119/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2012 roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1530

  uchwała nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Siekierki Wielkie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.