Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1538

Tytuł:

uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1538
Hasła:osiedla

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1538

UCHWAŁA NR XIII/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów. Na podstawie art. 5 i art. 40 ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie § 1 pkt 5 Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Przeprowadza się reorganizację osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina, poprzez zmianę liczby osiedli z 12 na 6, oraz dodaniem nowo utworzonych ulic. § 2. Wizualizację graficzną poszczególnych osiedli przedstawia załącznik nr 1. § 3. Wykaz ulic należących do poszczególnych osiedli stanowi załącznik nr 2. § 4. Nadaje się reorganizowanym osiedlom samorządowym na terenie miasta Murowana Goślina statuty. § 5. Statuty osiedli samorządowych stanowią załączniki od nr 3 do nr 8 do niniejszej uchwały. Dla osiedli: 1. Osiedle nr 1 ? załącznik nr 3, 2. Osiedle nr 2 ? załącznik nr 4, 3. Osiedle nr 3 ? załącznik nr 5, 4. Osiedle nr 4 ? załącznik nr 6, 5. Osiedle nr 5 ? załącznik nr 7, 6. Osiedle nr 6 ? załącznik nr 8, § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. § 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/362/2006 Rady Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 06 luty 2006 roku w sprawie powołania jednostek pomocniczych na terenie miasta Murowana Goślina - osiedli, ustalenia ich granic i nadania im statutu. § 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Konrad Strykowski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1538 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1538 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1538 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 15 ? Poz. 1538 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 16 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 18 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 19 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 20 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 21 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 22 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 23 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 24 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 25 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 26 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 27 ? Poz. 1538 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 28 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 29 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 30 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 31 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 32 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 33 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 34 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 35 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 36 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 37 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 38 ? Poz. 1538 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 39 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 40 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 41 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 42 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 43 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 44 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 45 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 46 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 47 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 48 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 49 ? Poz. 1538 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 50 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 51 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 52 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 53 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 54 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 55 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 56 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 57 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 58 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 59 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 60 ? Poz. 1538 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 61 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 62 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 63 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 64 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 65 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 66 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 67 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 68 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 69 ? Poz. 1538 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 70 ? Poz. 1538 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1321

  uchwała nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.268

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1651

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania statutów sołectw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2227

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011r. uchylenia uchwały nr XXI/219/2004 dotyczącej obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.661

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.16.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2012r. orzekąjace nieważność uchwały Nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1537

  uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1536

  uchwała nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1535

  uchwała nr V/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1534

  uchwała nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1533

  uchwała nr XX/231/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Gąsawskiej w Szamotułach.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.