Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

Tytuł:

uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Świerzno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1550
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerzno. § 3. Traci moc uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Dariusz Mądrecki

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1550

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1550
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/101/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2012.

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1549

  sprawozdanie Nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 30 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 546/2012 Burmistrza Sianowa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu Gminy Sianów za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1548

  sprawozdanie Burmistrza Cedyni z dnia 29 marca 2011 r. z wykonania buidżetu Gminy Cedynia za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1547

  uchwała Nr XIX/545/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Arkońskie ? Niemierzyn ? Chopina? w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1546

  uchwała Nr XIX/544/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Nowe Miasto Potulicka 4? w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1545

  uchwała Nr XIX/543/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Osów - Miodowa? w Szczecinie pod nazwą ?Osów - Miodowa 2?.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.