Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1581

Tytuł:

uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. dotycząca uchylenia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Włoszakowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1581
Hasła:koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1581

dotycząca uchylenia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 51 ust 4 i art.97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 ze zmianami) oraz § 43 ust.2 Statutu Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 133 poz.2723 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje: § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/261/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Irena Przezbór
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.319.2191

  uchwała nr XXXIII / 217/ 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/201/2006 Rady Gminy w Raciechowicach z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/423/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr XLI/238/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/265/06 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1761

  uchwała nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia ?Na Górce? w Brwinowie ( z późn.zm.).

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/152/08 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku Nr XIX/79/04 z dnia 30 czerwca 2004 r

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za pobyt w DPS

  Pan X jest całkowicie ubezwłasnowolniony, (jest kawalerem, nie ma dzieci, rodzice nie żyją) opiekunem prawnym jest jego siostra. Sąd Rejonowy wydał postanowienie na (...)

 • Odpłatność za umieszczenie w zakładzie opiekuńczym

  Publiczny ZOZ prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy. Jedna z pacjentek ZOL posiada dwie emerytury: jedną wypłacaną przez ZUS (bardzo niską) oraz drugą uzyskaną we Francji, (...)

 • Wymeldowanie osoby zameldowanej

  Czy główny lokator ma prawo sam wymeldować wcześniej zameldowanego na czas nieokreślony?

 • Koszty utrzymania w domu opieki

  Płacę za mamę umieszczoną w prywatnym domu opieki. Mama dostaje 600 zł, a za dom płacimy 2000 zł. Złożyliśmy o przyjęcie jej do publicznego domu opieki. Cena będzie (...)

 • Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

  Siostra moja ze względu na swój stan zdrowia być może będzie musiała przebywać w Domu Opieki Społecznej. Ma działkę z domkiem. Utrzymuje się z niewysokiej renty (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1580

  uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice? ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1579

  uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1578

  uchwała nr XIV/101/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1577

  uchwała nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleczew,dodatków stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający tryb i warunki przyznawania nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1576

  uchwała nr XVI / 194 / 2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej Borówiec II, w części dotyczącej działki nr 204/4, obręb Kamionki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.