Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-30
Organ wydający:Wojewoda Dolnośląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1611
Hasła:związki jednostek samorządu terytorialnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1611

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu Na podstawie § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) zarządzam ogłoszenie zmiany tekstu statutu Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu o następującej treści: Zmiany do Statutu Do Statutu Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu wprowadza się następujące zmiany: W § 7 Statutu dodaje się pkt 9 w brzmieniu: ?§ 7 pkt 9. Wykonywanie zadań związanych ze składowaniem, utylizacją odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianiem?. Wojewoda Dolnośląski: Aleksander Marek Skorupa
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 8/I/11 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 74/XXVI/10 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy parku kulturowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 71/XXV/10 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy parku kulturowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 48/XVII/09 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin "Kwisa"

porady prawne online

Porady prawne

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Wykreślenie wspólnika spółki jawnej z KRS

  Spółka jawna posiada 5 wspólników po 20 % udziałów każdy. Jest umowa spółki podpisana przez wspólników. Spółka chce wykupić jednego wspólnika lub ten wspólnik (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.371.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. stwierdzajace nieważność uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku Nr XXI/106/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku.

 • uchwała nr 0007.XVII.97.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXIII/530/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego

 • uchwała nr XVII/184/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/451/ 09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobierzyce na lata 2009 ? 2014r.

 • porozumienie nr 9 Wójta Gminy Sulików; Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Sulików zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.