Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1651

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1651
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2012 r. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 10b i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się następujące lokalizacje kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w sezonie kąpielowym w 2012 r.: 1) kąpielisko nr 1 - nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza ?plaża miejska?, lokalizację kąpieliska, określa zał. nr 1 do uchwały; 2) kąpielisko nr 2 - nad jez. Trzesiecko przy ul. Kilińskiego ?plaża wojskowa?, lokalizację kąpieliska, określa zał. nr 2 do uchwały; 3) kąpielisko nr 3 - nad jez. Trzesiecko przy terenie zwanym potocznie ?Mysia Wyspa?, lokalizację kąpieliska, określa zał. nr 3 do uchwały. 2. Sezon kąpielowy na terenie Miasta Szczecinek wyznacza się w okresie od 25 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1651

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1651

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1651

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1338

  uchwała Nr X/83/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4608

  uchwała nr 334/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1435

  uchwała Nr XIII/129/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2012 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/162/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Radków w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1650

  uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1649

  uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1648

  uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1647

  uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1646

  uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.