Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1654

Tytuł:

sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Burmistrz Bornego Sulinowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1654
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 11 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 12 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 13 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 14 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 15 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 16 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 17 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 18 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 19 ?

Poz. 1654

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 20 ?

Poz. 1654

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1942

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1012

  informacja nr 1/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze miasta i gminy Borne Sulinowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1495

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1616

  sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.766

  zestawienie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 marca 2012 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Borne Sulinowo.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1653

  decyzja Nr OSZ-4210-25(6)/2012/283/IX/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2012 r. przedłużająca okres obowiązywania dziewiątej taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1652

  uchwała Nr XXV/216/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1651

  uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1650

  uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1649

  uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.