Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1656

Tytuł:

decyzja nr OKR-4210-37(8)/2012/881/VIII/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A. z siedzibą w Sanoku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-31
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1656
Hasła:Energetyka - taryfy ciepła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1739

  decyzja nr OKR-4210-34(8)/2010/881/VII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A. z siedzibą w Sanoku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.485

  decyzja nr OKR-4210-23(5)/2009/881/VIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2009r. (Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.873

  decyzja nr OKR-4210-26(6)/2009/332/VII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 maja 2009r. (Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.80.1506

  decyzja nr OKR-4210-22(9)/2010/332/VIII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1577

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 września 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1655

  porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 lipca 2012r. zawarte w dniu 17 lipca 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów a Gminą Tyczyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1654

  uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowy Żmigród lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1653

  uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1652

  uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne oraz ustalenia czasu, w którym punkty przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1651

  uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Horyniec-Zdrój.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.