Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1657

Tytuł:

uchwała nr XXXI/468/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-01
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1657
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1285

  uchwała nr LXII/1116/2010 Rady Miasta Krosna z dnia 26 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.451

  uchwała nr XXXVIII/696/09 Rady Miasta Krosno z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1754

  uchwała nr XXXI/467/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. 2009.164.1452

  uchwała nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1827

  uchwała nr XLVII/280/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Chorkówka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1656

  decyzja nr OKR-4210-37(8)/2012/881/VIII/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" S.A. z siedzibą w Sanoku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1655

  porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 lipca 2012r. zawarte w dniu 17 lipca 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów a Gminą Tyczyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1654

  uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowy Żmigród lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1653

  uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2012?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1652

  uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne oraz ustalenia czasu, w którym punkty przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.