Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/162/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Radków w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Miejska w Radkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1660
Hasła:obiekty użyteczności publicznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1660

UCHWAŁA NR XXIV/162/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Radków w 2012 roku Na podstawie at. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ? Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Radków w 2012 roku: ?Kąpielisko nad Zalewem? w Radkowie. § 2. Na rok 2012 ustala się sezon kąpielowy na terenie Gminy Radków w okresie od 23 czerwca 2012 r. do 2 września 2012 r. § 3. Maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska wynosi 2.500. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Bogumił Kuczyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Radków w 2011 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1435

  uchwała Nr XIII/129/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4608

  uchwała nr 334/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/495/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim oraz rejonizacji tych upraw w 2012 r.

 • uchwała nr XXI/503/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XX/465/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2012/2013 oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • uchwała nr XX/465/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2012/2013 oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • uchwała nr XXVI/169/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy

 • uchwała nr 216/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.