Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1661

Tytuł:

uchwała nr XVIII/96/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-02-22
Organ wydający:Rada Gminy w Orońsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1661
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5634

  uchwała nr XXIV/128/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5633

  uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/189/06 Rady Gminy w Orońsku z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5631

  uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o funkcji usługowej i mieszkaniowej w Orońsku - Etap I

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.3126

  uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Orońsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.3494

  uchwała nr XXVIII/144/08 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orońsko na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1660

  zarządzenie nr 73/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1659

  zarządzenie nr 63/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1658

  zarządzenie nr 0152/65/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1657

  uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1656

  uchwała nr 136/XXXI/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.