Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1665

Tytuł:

uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu gminy Puszcz Mariańska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-02-22
Organ wydający:Rada Gminy Puszcza Mariańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1665
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4531

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20 kwietnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI PUSZCZA MARIAŃSKA.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2934

  uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Puszcza Mariańska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga bedzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie podmitów uprawnionych do udzielenia tych ulg.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/197/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/63/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Jerzmanowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5520

  uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5505

  uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1664

  zarządzenie nr 15/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1663

  zarządzenie nr 14/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1662

  uchwała nr XVI/ 68 / 2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2010r. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1661

  uchwała nr XVIII/96/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1660

  zarządzenie nr 73/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.