Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1666

Tytuł:

uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskaiej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-02-22
Organ wydający:Rada Gminy Puszcza Mariańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1666
Hasła:pomoc społeczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/140/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.526

  uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu z siedzibą w Ludźmierzu do realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.560.5991

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.3224

  uchwała nr VI/97/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zlecania realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.590.6931

  uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach

porady prawne online

Porady prawne

 • Rodzina zastępcza dla sieroty

  Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców?

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

  Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Zapewnienie dziecku rodziny zastępczej

  W jakich wypadkach sąd rodzinny zapewnia małoletniemu dziecku rodzinę zastępczą?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1665

  uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu gminy Puszcz Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1664

  zarządzenie nr 15/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1663

  zarządzenie nr 14/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1662

  uchwała nr XVI/ 68 / 2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2010r. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1661

  uchwała nr XVIII/96/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.