Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1672

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.75.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Pruchnik I/08?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-06
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1672
Hasła:Rozstrzygnięcia Nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2549

  uchwała nr 280/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1369

  uchwała nr 198/XXX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruchnik dotyczących nadania miejscowości Pruchnik statusu miasta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2686

  uchwała nr 281/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli z terenu Gminy Pruchnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1126

  uchwała nr 235/XXXVII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.28.637

  uchwała nr 248/XXXVIII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1671

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.71.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niwiska Nr XXI/134/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksplantacji piasku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1670

  uchwała nr XXXI/437/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1669

  uchwała nr XXXV/693/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1668

  uchwała nr XXXI/430/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi łączącej ul.Grabskiego z ul.Kwiatkowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1667

  uchwała nr XXVII/102/2012 Rady Gminy Lubenia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2007 Rady Gminy Lubenia z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.