Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1673

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.76.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Brzozów Nr XIX/212/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Brzozów 14?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-06
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1673
Hasła:Rozstrzygnięcia Nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1330

  uchwała nr XXXII/207/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.806

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia symboliki samorządowej i zasad używania symboli samorządowych Gminy Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.973

  uchwała nr XL/282/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.940

  uchwała nr XLI/285/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1943

  uchwała nr XLIV/318/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1672

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.75.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Pruchnik I/08?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1671

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.71.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niwiska Nr XXI/134/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksplantacji piasku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1670

  uchwała nr XXXI/437/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1669

  uchwała nr XXXV/693/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1668

  uchwała nr XXXI/430/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi łączącej ul.Grabskiego z ul.Kwiatkowskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.