Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

Tytuł:

zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-08
Organ wydający:Wójt Gminy Chmielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1693
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.4163

  zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3820

  zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3914

  zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4212

  zarządzenie nr 34.2012 Burmistrza Halinowa z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2011 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2011 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2011 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1692

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 6 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasiczyn, przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1691

  obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1690

  uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmieniająca uchwałę własną Nr XX/153/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1689

  uchwała nr XVII.111.2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1688

  uchwała nr XVII.109.2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.