Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1712

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pleszewskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Kaliszu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1712
Hasła:obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1712

Na podstawie art. 182 i 183 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że: Rada Powiatu Pleszewskiego stwierdziła uchwałą Nr XIV/81/12 z dnia 27 lutego 2012 r. wygaśnięcie w okręgu wyborczym Nr 1, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Pleszewskiego, mandatu radnego Pana Dariusza Józefa Szczepaniaka z listy Nr 16 KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ", wskutek utraty prawa wybieralności, a uchwałą Nr XV/83/12 z dnia 29 marca 2012 r. wstąpienie na jego miejsce Pana Janusza Tomasza Rudy kandydata z tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu Pleszewskiego w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Komisarz Wyborczy (-) Wojciech Vogt
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4207

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3241

  uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3325

  uchwała nr XIX/106/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.2441

  uchwała nr IV/29/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchylenia przepisów porządkowych regulujących sprawę używania widowiskowych materiałów pirotechnicznych na terenie powiatu pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.973

  uchwała nr XIII/77/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pleszewskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie (...)

 • Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej

  1. W jakim terminie, licząc od daty walnego zgromadzenia członków spółdzielni, na którym była wybierana rada nadzorcza, należy zgłosić zmiany w składzie Rady do (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1711

  komunikat nr 23/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012r. o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany II części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1710

  porozumienie nr SO-IV.0031.17.2012.2 Starosty Międzychodzkiego; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zawierania umów na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1709

  porozumienie nr SO-IV.0031.12.2012.2 Prezydenta Miasta Konina; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zawierania umów na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1708

  uchwała nr 141/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1707

  uchwała nr II/22/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.