Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1720

Tytuł:

ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II pólrocze 2011r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Burmistrz Miasta Chodzieży
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1720
Hasła:czynsze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1720

OGŁOSZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży. a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918 r. Powierzchnia lokalu Standard lokalu A B poniżej 40 m 2 C A B 40 m 2 do 60 m 2 C A B powyżej 60 m 2 do 80 m 2 C A B powyżej 80 m 2 C 5,22 7,54 6,6 7,8 16,07 1) 3,45 2) 4,60 7,4 8,5 zły* dobry 14,47 1) 3,78 2) 4,34 7,4 1919-45 zły dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry po 2002 r. zły dobry

A- standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B- standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C- standard niski (brak instalacji wodociągowo ? kanalizacyjnej) budynek wymaga remontu 1) ** stawka czynszu najniższa, średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 1720

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918 r. Powierzchnia lokalu Standard lokalu A B poniżej 40 m 2 C A B 40 m 2 do 60 m 2 C A B powyżej 60 m 2 do 80 m 2 C A B powyżej 80 m 2 C 5,22 7,54 16,07 1) 3,45 2) 4,60 7,4 8,5 zły* dobry 14,47 1) 3,78 2) 4,34 7,4 1919-45 zły dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry po 2002 r. zły dobry

A- standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B- standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C- standard niski (brak instalacji wodociągowo ? kanalizacyjnej) budynek wymaga remontu 1) ** stawka czynszu najniższa, średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Burmistrz (-) Jacek Gursz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1719

  sprawozdanie Starosty Ostrowskiego Sprawozdanie Starosty Ostrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1718

  wyrok nr II SA/Po 564/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1717

  wyrok nr IV SA/Po 384/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1716

  uchwała nr XIV/151/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1715

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: Statutu Gminy Miedzichowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.