Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1721

Tytuł:

zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Wójt Gminy Lipka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1721
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1721

ZARZĄDZENIE NR 15/12 WÓJTA GMINY LIPKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2011 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia. § 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia. § 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia. § 4. 1. Sprawozdania określone w § 1 i § 2 oraz informację określoną w § 3 przedkłada się Radzie Gminy Lipka. 2. Sprawozdanie określone w § 1 oraz informację określoną w § 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Lipka (-) Przemysław Kurdzieko

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 16 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 17 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 18 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 19 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 20 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 21 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 22 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 23 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 24 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 25 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 26 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 27 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 28 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 29 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 30 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 31 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 32 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 33 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 34 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 35 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 36 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 37 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 38 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 39 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 40 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 41 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 42 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 43 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 44 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 45 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 46 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 47 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 48 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 49 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 50 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 51 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 52 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 53 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 54 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 55 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 56 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 57 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 58 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 59 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 60 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 61 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 62 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 63 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 64 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 65 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 66 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 67 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 68 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 69 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 70 ?

Poz. 1721

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 71 ?

Poz. 1721
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.1995

  zarządzenie nr 14/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1629

  uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipka w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4607

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Lipka z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Lipka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1720

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II pólrocze 2011r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1719

  sprawozdanie Starosty Ostrowskiego Sprawozdanie Starosty Ostrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1718

  wyrok nr II SA/Po 564/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1717

  wyrok nr IV SA/Po 384/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1716

  uchwała nr XIV/151/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.