Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1731

Tytuł:

uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1731
Hasła:szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 1731

UCHWAŁA NR XV/139/2012 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. Na podstawie art.12 pkt 8, lit. ?i? ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 49, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 59 ust. 1 i 2, art.5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781;z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 155, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206), Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje: § 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. § 2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmie Zachodniopomorski Kurator Oświaty. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Mateusz Flotyński

10:29:19
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1739

  uchwała Nr XV/147/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1733

  uchwała Nr XV/141/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa, technikum hotelarskie, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/136/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli

 • DZ. URZ. 2012.2138

  uchwała nr XVIII/200/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 • DZ. URZ. 2012.2127

  uchwała nr XVIII/189/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1730

  uchwała Nr XV/138/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1729

  uchwała Nr XV/137/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1728

  uchwała Nr XV/136/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Ogrodniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1727

  uchwała Nr XV/135/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1726

  uchwała Nr XV/134/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.