Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1731

Tytuł:

uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Białobrzegi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1731
Hasła:Pomoc społeczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.4571

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.152

  uchwała nr XXVII/194/09 Rady Gminy Panki z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu całości lub części świadczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4347

  uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekunczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. 2010.159.987

  uchwała nr XLII/206/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2005 Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zwrotu zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie: wydatków na usługi, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2222

  uchwała nr XXIII/178/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1730

  uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/149/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1729

  uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1728

  uchwała nr XIX(135)2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1727

  uchwała nr XVII/3729/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/254/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1726

  uchwała nr XVII/3728/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/698/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.