Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1734

Tytuł:

uchwała nr XVI/245/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru położonego w miejscowości Zawada.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Dębica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1734
Hasła:Planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2612

  uchwała nr X/165/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 17 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w miejscowościach: Pustynia i Zawada.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2064

  uchwała nr VII/111/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 Gminy Dębica w miejscowościach: Latoszyn i Zawada ? ETAP I

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.2050

  uchwała nr V/70/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica w części dotyczącej obszaru Planu nr 38 w miejscowości Latoszyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.307

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.8.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lutego 2011r. dotyczące uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Dębica z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 Gminy Dębica w miejscowościach: Latoszyn i Zawada

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1510

  uchwała nr IX/85//11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2009 miasta Dębica, obszaru położonego pomiędzy ul. Strumskiego i ul. Kościuszki w Dębicy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1733

  uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Czudec oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1732

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Białobrzegi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1731

  uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1730

  uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/149/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1729

  uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.