Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1749

Tytuł:

uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2075R Malawa-Dobrzanka, kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Rada Powiatu Przemyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1749
Hasła:Drogi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5864

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej oraz przejęcia drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łyse.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3281

  uchwała nr XXXI-232/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Radzymin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2741

  uchwała nr XLIV/279/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: pozbawienia ulicy powiatowej nr 3598P (ul. 3-go Maja) w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4478

  uchwała nr XXIII/123/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej pozbawionej tej kategorii do drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.163.4758

  uchwała nr 175/XXV/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2990W Duninów Nowy ? Duninów Stary przebiegającej przez teren gminy Nowy Duninów o długości 6,44 km i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1748

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1747

  uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1746

  uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1745

  uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wólka Łamana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1744

  uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Tarnawiec.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.