Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1753

Tytuł:

uchwała Nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Choszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1753
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 1753

UCHWAŁA NR XXI/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. Na podstawie art. 14 a, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: § 1. W § 1 ust. 2 uchwały Nr XX/294/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno, dodaje się pkt. 5 i 6 w brzmieniu: ?5) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie,? ?6) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Szymański

14:34:42
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/99/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5795

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5764

  uchwała nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1752

  uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1751

  uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1750

  uchwała Nr XIX/157/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1749

  uchwała Nr XIX/156/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1748

  uchwała Nr XIX/149/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.