Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1757

Tytuł:

obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1757
Hasła:Sprostowania
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Porady prawne

 • Sprostowanie omyłek rachunkowych

  Uzasadnienie postanowienia o podział majątku posiada błędne wyliczenia rachunkowe. Czy zarzut w sprawie błędnych wyliczeń rachunkowych unieważnia całe postanowienie (...)

 • Termin do sprostowania wyroku

  Sąd rejonowy wydał wyrok. Napisał w nim: z powództwa AB przeciwko CD o: a,b,c,d,e, a ja wcale nie wnosiłam o "c". Oddala powództwo w części dotyczącej "c". Sąd jest (...)

 • Zapoznanie pracowników z obwieszczeniem

  Wprowadziłem obwieszczenie dotyczące systemów rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego. Czy każdy pracownik pisemnie zobowiązany jest podpisać oświadczenie (...)

 • Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

  Jak odbywa się sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika?

 • Zmiana systemu czasu pracy

  W mojej firmie mam wprowadzony dla kilku pracowników system równoważny czasu pracy, natomiast pozostali pracownicy pracują w systemie podstawowym. Od nowego roku chciałabym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1756

  rozporządzenie nr 1/2012 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LEŻAJSKU z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu leżajskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1755

  uchwała nr XXXIII/457/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1754

  uchwała nr XXXI/467/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1753

  uchwała nr XX/229/2012 Rada Miejska w Brzozowie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1752

  sprawozdanie Wójta Gminy Tarnowiec roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.